CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC     QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HT, ngày 18 tháng 9 năm 2017)   Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều…

Thông báo kế hoạch nhận học sinh hè 2015

Tất cả học sinh xin vào học phải đăng ký học hè để làm quen với nề nếp của nhà trường, chuẩn bị tốt cho năm học mới. Sau khóa hè, nếu học sinh có tiến bộ, thích nghi với sinh…