Ngoại khóa “Ngược dòng lịch sử”

Tháng Ba 8, 2015 8:38 sáng

    Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015 của nhà trường và của tổ bộ môn Xã hội, nhằm xây dựng cho học sinh thái độ tích cực, yêu thích say mê học tập đối với môn lịch sử, rèn luyện cho học sinh kỹ năng trình bày một vấn đề trước tập thể, tạo sân chơi bổ ích giúp các em học sinh có cơ hội giao lưu, phát huy khả năng của bản thân. Chiều 04/03/2015 nhóm Sử – Địa trường tổ chức buổi ngoại khóa “Ngược dòng lịch sử” với sự tham gia của thầy/ cô nhóm Sử – Địa, GVCN và gần 148 học sinh khối 8,9.