Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRUNG THÀNH

Địa chỉ: Xóm Phố –  Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người đại diện: Nguyễn Thị Huệ Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại:  03503822553
Email: thcstrungthanhvuban@gmail.com