SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DỰ THI TẠI PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VỤ BẢN CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS TRUNG THÀNH NĂM 2017 – 2018 ĐÃ ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG HUYỆN

Tháng Năm 19, 2018 9:36 sáng

DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

DỰ THI TẠI PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VỤ BẢN NĂM HỌC 2017 – 2018

Tên giáo viên Tên sang kiến Xếp loại
Nguyễn Trọng Nhàn Công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh trong giai đoạn hiện nay ở trường trung học. B
Nguyễn Thị Hạnh Tích cực phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh A
Vũ Kiều Oanh Phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong tiết học kết hợp giữa lý thuyết va thực hành bộ môn tin học A
Lê Xuân Quế Một số phương pháp dạy học thuyết minh môn ngữ văn lớp 8 B
Trần Thị Thương Khắc phục một vài lỗi sai khi giải toán 7 và khắc sâu kiến thức bằng cách liên hệ thực tế. A