LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN – CHI BỘ TRƯỜNG THCS TRUNG THÀNH

Tháng Mười 17, 2020 3:07 chiều

z2127226868475_b762b6ca0ea1d9f4b96765ed99a57664 z2127226876687_87e290ed2e8a05a6165314fc7c0638e8 z2127226876689_b0456c34c9e05217734df6b1aed4d06a z2127226884688_569bce2ef1654484479303b482b3441f